Akademi Detay

Personel İlanı

Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28/06/2007 Tarihli ve 26566...
Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezlerinde, giderleri Özel Bütçe gelirinden karşılanmak üzere 657 sayılı Devlet...
Üniversitemiz Araştırma ve Uygulama Hastanesinde (giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun...
Üniversitemiz Hastanesinde giderleri Özel Bütçe Gelirlerinden (45 Hemşire ve 3 Sağlık Teknikeri) karşılanmak üzere 657...
657 sayılı Kanunun 4/B maddesi uyarınca, Üniversitemiz Hastanesi ve Diş Hekimliği Fakültesinde görevlendirilmek üzere KPSS...
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğünden: SÖZLEŞMELİ PERSONEL (657 SAYILI KANUNUNUN 4/B) ALIM İLANI Üniversitemiz Sağlık...
Üniversitemiz Rektörlüğü Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğünde, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin...
Üniversitemiz Sağlık Hizmetleri Araştırma ve Uygulama Hastanesine 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. Maddesinin (B)...
Danıştay Başkanlığından:SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI Danıştay Başkanlığında görev yapmak üzere; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun...
Tübitak Marmara Araştırma Merkezine (Mam) Bağlı İdari Ve Mali İşler Başkan Yardımcılığı (Byim) Ve Bilişim...
Türkiye Bilimsel Ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığı, tübitak bilim insanı destek programları başkanlığı bünyesinde görev...
Tübitak ulusal metroloji enstitüsü ve uzay teknolojileri araştırma enstitüsü bünyesinde görev yapmak üzere memur (koruma)...
Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezlerinde, giderleri Özel Bütçe gelirinden karşılanmak üzere 657 sayılı Devlet...
Tübitak Marmara Araştırma Merkezi İle Ulusal Akademik Ağ Ve Bilgi Merkezi Bünyesinde Görev yapmak Üzere...
Hakimler ve Savcılar Kurulu, Genel Sekreterliği emrinde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 4’üncü maddesinin (B)...
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından, Taşra Birimlerinde Görevlendirilmek...
Tübitak bilişim ve bilgi güvenliği ileri teknolojiler araştırma merkezine (bilgem) bağlı teknoloji transferi ve sanayileştirme...
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezinde veya diğer birimlerinde görevlendirilmek ve ücretleri Özel...
12