Akademi Detay

Mevzuat

Lisanüstü Eğitim Öğreitim Yönetmeliğinde değişiklik yapan Yönetmelik Değişikliği, Resmi Gazatenin 22 Kasım 2019 tarihli sayısında...
Doçentlik başvurularında 'yayınevi' şartında değişiklik yapıldı
YÖK'ten yeni bir hizmet daha. Bundan böyle doçentlik belgeleri e-devlet üzerinden verilecek ve fiziki doçentlik...
Üniversitelerde norm kadro uygulamasını öngören yönetmelikte yapılan değişiklikle, öğretim üyesi temininde güçlük çektiğine YÖK tarafından...
Yüksek Öğretim Kurulu, 50l/d ile atanan Araştırma Görevlilerinin lisansüstü eğitim yapmalarına ilişkin kolaylık sağladı....
Diyanet İşleri Başkanlığı Yayın Yönetmeliği, Resmi Gazete’nin 5 Ekim 2019 tarihli sayısında yayınlanarak yürürlüğe girdi....
3 Ekim 2019 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 30907 YÖNETMELİK Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: ÖĞRETİM ÜYESİ...
Doçentlik Sınav Yönetmeliğinde değişiklik öngören yönetmelik değişikliği Resmi Gazetenin 7 Eylül 2019 tarihli sayısında yayınlanarak...
7 Eylül 2019 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 30881 YÖNETMELİK Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: DOÇENTLİK YÖNETMELİĞİNDE...
2547 Sayılı Kanuna eklenen değişik maddelerle, bir üniversitede çalışırken ayrılan bir öğretim üyesinin, belli şartlar...
Devlet memurlarının siyasi partilere üye olmaları ve siyasi faaliyet yürütmeleri 657 sayılı kanuna göre kesin...
Üniversitelerarası Kurul, doçentliğe başvuracak doçent adaylarına öğrenim bilgilerini e-devlet üzerinden güncellemeri konusunu hatırlatan bir duyuru...
Erciyes Üniversitesi Lisansütü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde değişiklik yapan yönetmelik değişikliği Resmi Gazetenin 5 Temmuz...
24 Haziran 2019 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 30811 YÖNETMELİK Atatürk Üniversitesinden: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM...
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörlüğü, 17 Mayıs 2019 tarihli araştırma görevlisi alım ilanında istediği “Sağlık...
Üniversitelerarası Kurulun Görev, Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik, Resmi Gazetenin 23 Mayıs 2019 Perşembe...
Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile, Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkındaki Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde değişiklik yapılarak,...