Akademi Detay

Mevzuat

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörlüğü, 17 Mayıs 2019 tarihli araştırma görevlisi alım ilanında istediği “Sağlık...
Üniversitelerarası Kurulun Görev, Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik, Resmi Gazetenin 23 Mayıs 2019 Perşembe...
Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile, Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkındaki Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde değişiklik yapılarak,...