Akademi Detay

Kültür-Sanat

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Mine Artu...
Aksaray Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Hadis Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Öğretim...
Dünya üzerinde sanat önemli bir yere sahiptir. Biz Müslümanlar, “Sanatın Allah için olduğuna” inanıyoruz. Bizler...
Resim ve Heykel Ana Sanat Dalı lisansüstü öğrencilerinin; resim, heykel, yerleştirme ve video çalışmalarından oluşan...