Akademi Detay

Kitap

Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Şimşek...
Seydişehirli Mahmud Esat Efendi (1856-1918)’nin Ravzâtü’l-Cennâtfî Usûli’l-İtikâd isimli eseri sadeleliştirilerek Mâtüridî Akâidi başlığıyla neşrediliyor. Bahaddin...
Çankırı Karatekin Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Tefsir Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Öğr.Üyesi Burhan Çonkor...
İbn Meymun’un (Maimonides) meşhur eseri “Delâletu’l-Hâirîn”, Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi...
Selçuk Üniversitesi İmam Matüridi Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından “İmam Matüridi Araştırmaları Çalıştayı” gerçekleştirildi. Çalıştayda,...
Dr. Muhammed Yuşa Yaşar tarafından hazırlanan “Kadi Beyzavide Varlık” isimli çalışma, Kayıhan yayınları tarafından 25...
Doç. Dr. Orhan Şener Koloğlu tarafından hazırlanan “İmam Mâtürîdî ve Mâtürîdîyye Mezhebi” isimli çalışma Nisan...
Aksaray Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Hadis Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Öğretim...
Gazeteci Yazar Ziya Gündüz, farklı zamanlarda, farklı isimlerle yaptığı röportajları “Suya Sabuna Dokunanlar” ismiyle kitaplaştırdı....
Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Psikolojisi Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi tarafından hazırlanan bu çalışma, Akademisyen...
“Rü’yetullah Akıl Ayinesinde Cemalullah’ı Seyreylemek” adını taşıyan bu çalışma 10 Haziran 2019 tarihinde İnsan Yayınları...
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. İlyas Canikli tarafından hazırlanan “Siyasi...
Doç. Dr. Recep Önal’ın “İmam Birgivi’de Bilgi ve İnanç Paradigması” çalışması Emin Yayınları tarafından 2019-03-24...
Matüridi ekolün önemli ve güçlü yorumcularından olan Ebu’l-Müin en-Nesefi’nin Bahru’l-Kelam isimli eserinin Arapça ve Türkçe...
Ehli Sünnetin iki ana damarından birini oluşturan Matüridiliğin önemli ve güçlü kalemlerinden biri olan Ebu’l-Berekat...