Akademi Detay

Kitap

Prof. Dr. Mehmet Evkuran'ın 'İslam Kelamında Zihniyetler -Matüridilik, Eş'arilik ve Selefilik Üzerine Tezler-" kitabı, Ankara...
Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakülteis Öğretim Üyesi Doç.Dr. Muhammed Esat Altıntaş'ın 'Ateist Çevrelere Göre S/Zorunlu Din...
29 Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Mehmet Talha Boyalık 'el-Keşşâf Literatürü' isimli çalışması İSAM tarafından neşredildi....
İbn Manzûr’un Lisânü'l-Arab adlı sözlüğüne nazire olarak yazılmış olan Lisânu’l-Acem, yani bilinen adıyla Ferheng-i Şu’ûrî'nin...
Doç. Dr. Mustafa Ulu tarafından kaleme alınan Sosyal Psikoloji Bağlamında Önyargı ve Din isimli çalışma...
Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. İsmail Taşpınar'ın 'Hristiyanlık ve Mistik Semboller' isimli...
Alfred North Whitehead’ın ‘Aklın İşlevi’ adıyla Türkçemize kazandırılan çalışması, Fol Kitap tarafından Ekim 2019’da neredildi....
Prof. Dr. Adnan Demircan'ın 'Din Algısından Tarihin Araçsallaştırılması' isimli çalışma Mana Yayınları tarafından neşredildi.
29 Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muhittin Serin’in kaleme aldığı “HAT SANATI...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın destekleriyle, Yunus Emre Enstitüsü, Ankara Düşünce ve Araştırma Merkezi (ADAM) ve...
Ebu Seleme es-Semerkandi’nin ‘Cümelu Usuli’d-Din’ isimli eseri, Türkçe’ye çevrilerek Endülüs Yayınları tarafından neşredildi. Prof.Dr. Ahmet...
Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesisinin Sözlü Tarihi, “Yüksek İslam Enstitüsünden Marmara İlahiyat’a İlim İrfan Yolcuları’ adıyla...
Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Mezhepleri Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Onat’ın...
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi islami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sıddık Korkmaz tarafından kaleme alınan...
Adıyaman Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi İslam Felsefesi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Muhammet...
Prof. Dr. Hatice K. Arpagu, Doç. Dr. Mehmet Ümit ve Araştırma Görevlisi Bilal Kır’ın editörlüğünü...
Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şefaattin Severcan tarafından...
Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Hadis Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Enbiya Yıldırım tarafından kaleme...