Akademi Detay

Kitap

Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Psikolojisi Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi tarafından hazırlanan bu çalışma, Akademisyen...
“Rü’yetullah Akıl Ayinesinde Cemalullah’ı Seyreylemek” adını taşıyan bu çalışma 10 Haziran 2019 tarihinde İnsan Yayınları...
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. İlyas Canikli tarafından hazırlanan “Siyasi...
Doç. Dr. Recep Önal’ın “İmam Birgivi’de Bilgi ve İnanç Paradigması” çalışması Emin Yayınları tarafından 2019-03-24...
Matüridi ekolün önemli ve güçlü yorumcularından olan Ebu’l-Müin en-Nesefi’nin Bahru’l-Kelam isimli eserinin Arapça ve Türkçe...
Ehli Sünnetin iki ana damarından birini oluşturan Matüridiliğin önemli ve güçlü kalemlerinden biri olan Ebu’l-Berekat...