Akademi Detay

Güncel

Usul Araştırmaları Dergisi ile ilgili olarak şu ifadelere yer veriliyor: ‘ USUL, ummana doğru akmakta...
Ebu Seleme es-Semerkandi’nin ‘Cümelu Usuli’d-Din’ isimli eseri, Türkçe’ye çevrilerek Endülüs Yayınları tarafından neşredildi. Prof.Dr. Ahmet...
Psikolog Dr. Daniel Goleman, “teknoloji insanı sanal bir gerçekliğin içine çektikçe, onu gerçekten çevresinde olup...
Düzce Üniversitesi Çevre ve Sağlık Teknolojilerinde İhtisaslaşma Koordinatörlüğü “Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması...
Ösym Başkanlığı, zorunlu hazırlık sınıfında başarısız olup da hazırlığı olmayan bir yükseköğretim kurumun yerleşmek isteyen...
YÖK Başkanı Saraç, Yeni YÖK olarak yükseköğretim sistemini alan bazlı iyileştirerek daha üst seviyelere taşımaya...
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi islami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sıddık Korkmaz tarafından kaleme alınan...
Müslümanlar olarak, İslam coğrafyasında ve bütün yeryüzünde Hz. Muhammed (s.a.v)’in hayatını, ahlakını, hedefini, mücadelesini önce...
Felsefeye Hizmet Ödülü, ülkemizde felsefe alanına yaptığı değerli ve kalıcı çalışmalarla önemli katkılarda bulunmuş hayattaki...
İbn Haldun Çalışmaları Dergisi’nin 4. Cilt, 2. Sayısı (Temmuz 2019) yayımlandı. Dergide İbn Haldun Üniversitesi...
Üniversitemize “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına...
YÖK Başkanı, bunun yanında vakıf meslek yüksekokulları (MYO) ile ilgili iyileştirici, kaliteyi yükseltici bir dizi...
Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç, bugün gerçekleştirilen Yükseköğretim Genel Kurulunda vakıf...
Adıyaman Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi İslam Felsefesi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Muhammet...
Prof. Dr. Hatice K. Arpagu, Doç. Dr. Mehmet Ümit ve Araştırma Görevlisi Bilal Kır’ın editörlüğünü...
1 Aralık 2019 Pazar günü yapılacak olan 2019 YDS/3 başvuruları 9 Ekim 2019 tarihinde başlayacak....
Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe...
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Öğretim Üyesi Abdullah Namlı tarafından kaleme alınan...