Akademi Detay

Akademik İlanlar

İlan edilen öğretim elemanı kadrolarına yapılacak müracaatlar ile atamalarda 09.11.2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan “Öğretim...
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine öğretim üyesi alınacaktır. Müracaatlar ve Atamalar; 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu,...
Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğü, üniversitenin ilanda belirtilen birimlerine Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak...
Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimlerine 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim...
02 Kasım 2018 tarihli ve 30583 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı...
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanunu’nun ilgili maddeleri ile bu kanuna dayanılarak Yükseköğretim Kurulu...
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. Maddesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu...
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. Maddesi, 2547 sayılı YükseköğretimKanunu ve...
Üniversitemizin muhtelif birimlerine, 657 sayılı Kanunun 48 maddesi, 2547 sayılı Kanunun 31. maddesi ile 09.11.2018...
Üniversitemizinaşağıda belirtilenbirimlerindeboşbulunankadrolarına, 2547Sayılı YükseköğretimKanunu, ÖğretimÜyeliğineYükseltilmeveAtanmaYönetmeliğininilgilimaddeleri ve Iğdır Üniversitesi öğretimüyeliğine yükseltilme ve atanma kriterleri yönergesine göre...
KTO Karatay Üniversitesi aşağıda belirtilen Fakülte bünyesine Araştırma Görevlisi alacaktır.Başvurular ilanda belirtilen yolla şahsen (KTO...
Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alımı...
Üniversitemize 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince aşağıda ünvanı ve nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim...
Kafkas Üniversitesi Rektörlüğünden:Üniversitemiz birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili hükümleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve...
2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği doğrultusunda Üniversitemize daimi statüde...
Öğretim Üyesi (profesör, doçent, doktor öğretim üyesi) olarak personel alım ilanı;Üniversitemizin aşağıda belirtilen yüksekokul ve...
Üniversitemizin akademik birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 09 Kasım 2018 tarihli ve 30590 sayılı...
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birim ve anabilim dallarına, 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve...