Akademi Detay

Erciyes Üniversitesi 2 öğretim görevlisi alacak

Erciyes Üniversitesi 2 öğretim görevlisi alacak

Üniversitemiz birimlerine, 10.07.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve 09.11.2018 tarihli Resmi Gazete’deyayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınavile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi alınacaktır.
İlanTarihi:18/06/2019
SonBaşvuru Tarihi:02/07/2019
Ön Değerlendirme Tarihi:09/07/2019
Sınav Giriş Tarihi:16/07/2019
Sonuçların Açıklanacağı Tarih:23/07/2019
A- GENEL ŞARTLAR
1- Öğretim Elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,a) Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılan her türlü atamada ALES’ ten en az70 puan almış olmak. (Öğretim görevlisi kadrolarına başvurularda; adayın, lisans mezuniyeti hangi alanda ise o alandaki ALES puan türünden ya da ilan edilen bölüm/ana bilim dalı/ program hangi alandan öğrenci alıyorsa o alandaki ALES puan türünden)b) Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.2- Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak, not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.3- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir.
NOT: Tecrübe süresinde Lisans mezuniyetinden sonraki süre esas alınacaktır.
B- ÖZEL ŞARTLAR
1- Öğretim Görevlisi kadrosuna başvuru için aranacak özel şartlar şunlardır:a) İlanda belirtilmiş olan şartları taşımak.
C- MUAFİYET
1) Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.2) Meslek yüksekokullarının, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.
D- BAŞVURMA YERİ VE İSTENEN BELGELER
1- Başvuru Dilekçesi2- Özgeçmiş ve varsa bilimsel yayınlarını kapsayan dosya3- Lisans Diploması/Mezuniyet Belgesi Fotokopisi4- İlan Edilen Kadroya Bağlı Olarak, YL, Doktora-Tıpta Uzm.-Sanatta Yet. Öğrenim Durum Belgesi/Mezuniyet Belgesi Fotokopisi5- Lisans Transkript Belgesi Fotokopisi6- ALES Belgesi Fotokopisi
7- Nüfus Cüzdan Fotokopisi8- 2 Adet Vesikalık Fotoğraf (Son Altı Ay İçinde Çekilmiş)9- Tecrübe Belgesi (İlan Edilen Kadroya Bağlı Olarak İlanda İstenen Birimler İçin)10- Askerlikle ilişkisi Olmadığına Dair Askerlik Durum Belgesi (Erkek Adaylar İçin)11- Hizmet Belgesi (Daha Önce Kamuda Hizmeti Olanlar İçin)NOT: Belgelerin onaylı olması zorunlu değildir. Bu nedenle başvuru esnasında belgelerin kontrolü yapılmayacak olup, adaylar başvurularını “REKTÖRLÜK EVRAK KAYIT” birimine teslim edecektir. Atamaya hak kazanan adaylardan, atama öncesi belgelerin asıllarının elektronik imzalı/ıslak imzalı hali istenecektir. Belgelerin asıllarını ibraz edemeyen adayların atamaları yapılmayacaktır.
NOT: Başvurular; Erciyes Üniversitesi Rektörlük Evrak Kayıt Birimi’ne şahsen veya posta yoluyla yapılabilecektir. Süresi içinde yapılmayan, postadaki gecikmeler ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır.-Başvuruda bulunan adaylar ilan edilen yalnız bir kadroya müracaatta bulunabilirler.-İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

Bir Cevap Yazın