Akademi Detay

Cumhuriyet İlahiyat Dergisi’nin 23/1’inci Sayısı Yayınlandı

Cumhuriyet İlahiyat Dergisi’nin 23/1’inci Sayısı Yayınlandı

1996 yılında yayın hayatına başlayan Cumhuriyet İlahiyat Dergisi, 15 Haziran 2019 tarihi itibarıyla 23’üncü cildinin ilk sayısı yayınlandı.
Cumhuriyet İlahiyat Dergsii, 15 Haziran ve 15 Aralık tarihlerinde yılda iki sayı olarak Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tarafından yayımlanan uluslararası akademik bir dergidir (Makale Kabul Tarihleri: 15 Haziran tarihli sayı için 01 Ocak – 01 Nisan; 15 Aralık tarihli sayı için 01 Temmuz – 01 Ekim). CUID, dini araştırmalar alanına dair (Sosyal ve Beşeri Bilimler/Din) makale, kitap kritiği ve sempozyum değelendirmesi gibi çalışmaları yayınlamayı ve kamuoyu ile paylaşmayı amaçlamaktadır. Araştırma makalesi, çeviri ve kitap kritiği türlerinde yalnızca doktora derecesine sahip araştırmacıların çalışmaları değerlendirmeye kabul edilmektedir. Yayınlanmak üzere gönderilen makaleler, en az iki hakem tarafından çift taraflı kör hakemlik değerlendirmesine tabi tutulur.
Ayrıca intihal tespitinde kullanılan özel bir program aracılığıyla makalelerin daha önce yayımlanmamış olduğu ve intihal içermediği teyit edilir. Hakem süreci tamamlanan makalelerin 150 kelimelik öz/abstract metnine ek olarak 750 kelimelik ayrıntılı özet/summary içermesi de talep edilir.
1 Temmuz itibarıyla yeni sayı için makale kabul etmeye başlayacak olan derginin, yayınlanan 23. Cilt 1.sayısında toplam 26 makale yer alamkatadır.

23 Cilt 1. Sayı İçeriği


İslâm Hukukunda Kamu Otoritesinin Çok Eşliliği Sınırlandırması

Sayfalar 5 – 28
İbrahim Yılmaz
İlkokul Öğrencilerinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenine İlişkin Metaforları
Sayfalar 29 – 51
Halil Taş
Hicrî 5. Asır Şiî – Uṣûlî Âlimlere Göre Gaybet Döneminde İmamın Yetkilerinin Ulemâya Geçiş Süreci
Sayfalar 53 – 71
Habib Kartaloğlu
Kur’ân’ın İkrar Ettiği İbrahimî Bir Hac Geleneği: Kalâid
Sayfalar 73 – 101
Muhammed Selman Çalışkan
17. ve 20. Yüzyıllar Arasında Arşiv Belgelerine Yansıyan Antalya Medreseleri
Sayfalar 103 – 125
Gülşen İstek
Mülteci Öğrencilerin Kültürel Uyumları ile Dinî Başa Çıkmaları Arasındaki İlişki Üzerine Bir Araştırma
Sayfalar 127 – 147
Zeynep Özcan
Sahabe Şiirlerinde Medine’ye Hicret
Sayfalar 149 – 170
Mehmet Ylmaz
Hanefî Sünnet Anlayışında Farklı Bir Çizginin Takibi: Kelamcı Usûl Yazarlarının Farklılaşma Noktaları
Sayfalar 171 – 191
Zübeyde Özben Dokak
Bağımsızlık Sonrası Kırgızistan’da Yaygın Din Eğitimi Faaliyetleri ve Camiler
Sayfalar 193 – 211
Bakıt Murzaraimov, Mustafa Köylü
Mâtürîdî’nin Tefsir-Te’vîl Ayrımı ve Bunun Te’vîlât’taki Pratik Değeri Üzerine Bir İnceleme
Sayfalar 213 – 232
Enes Büyük
Cüveynî’ye Göre Kıyâsın Sınırları ve Sınırlılıkları -Tartışmalı Asıllar Çerçevesinde-
Sayfalar 233 – 254
Mehmet Macit Sevgili
Ta‘lik Karinesi Çerçevesinde Cümle Ögeleri Arasındaki İlişkiler
Sayfalar 255 – 272
Yaşar Daşkıran
Kur’ân’da Hitabın Geçişliliğinin İmkânı
Sayfalar 273 – 290
Muhammed İsa Yüksek
Yahudilik’te ‘Tikkun Olam: Dünyayı Tamir Etme’ Kavramı Üzerine Bir Araştırma
Sayfalar 291 – 309
Mürsel Özalp
II. Meşrutiyet Döneminde Çocuklar İçin Yazılmış ʻAmelī I҆lmiḥal (1328) Ders Kita-bının Din Eğitimi Açısından Değerlendirilmesi
Sayfalar 311 – 330
Halise Kader Zengin
Emevîlerde, Haccâc b. Yûsuf Döneminden İtibaren Mevâlîden Cizye Alınması ve Arka Planı
Sayfalar 331 – 351
Yunus Akyürek
Abdestte Çoraplar Üzerine Meshin Hükmü
Sayfalar 353 – 374
İsmail Yalçın
Alâüddevle Simnânî’nin Tasavvufî Eğitim Anlayışı Bağlamında Âhiret
Sayfalar 375 – 393
Kübra Zümrüt Orhan
Mehmed Saîd’in Kasîde-i Hamriyye Şerhi: Tarab-engîz
Sayfalar 395 – 413
Yılmaz Öksüz
Manevi Sağlık ve Hayata Yönelim Ölçeğinin Türk Kültürüne Uyarlanması
Sayfalar 415 – 439
Ali Baltacı, Mehmet Kamil Coşkun
Câhiliye Arap Toplumunda Kız Çocuklarının Katli Meselesi: İslam Tarihi Perspektifinden Değerlendirme
Sayfalar 441 – 460
Ahmet Acarlıoğlu
Enverî-i Erzincânî ve Mevlûd-i Şerîf’i
Sayfalar 461 – 495
Seydi Kiraz
Arşiv Belgeleri Işığında Molla Çelebi Tekkesi ve Tasavvuf Tarihindeki Seyri
Sayfalar 497 – 519
Nuran Çetin
Sinoptik Problem ve Redaksiyon Kritiği: Giriş Mahiyetinde Bir Değerlendirme
Sayfalar 521 – 544
Zafer Duygu
İbn Teymiyye’de Selef ve Selefiyye Kavramları
Sayfalar 545 – 562
İsmail Akkoyunlu
A General Look at the Islamic and Islamic Philosophy Studies in the USA
Sayfalar 563 – 579
Yunus Kaplan

Dergi Adresi: https://dergipark.org.tr/cuid

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

Bir Cevap Yazın