Akademi Detay

Haziran 2019 Ayında Eklenen Konular

İstinye Üniversitesi Rektörlüğünden:Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 33. Maddesi ve “Öğretim Üyesi...
Üniversitemiz Akademik birimlerine, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili...
2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca Üniversitemizin çeşitli birimlerindeki aşağıda unvanları gösterilen kadrolara öğretim...
Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 31. maddesi ve 09.11.2018 tarihli Resmi...
Üniversitemiz birimlerine, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri...
Üniversitemiz Rektörlüğü Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğünde, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin...
Üniversitemize 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” hükümlerinde aranan koşulları...
Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğünden:Üniversitemiz Fakültelerinde açık bulunan Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına 2547 sayılı...
Üniversitemiz Sağlık Hizmetleri Araştırma ve Uygulama Hastanesine 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. Maddesinin (B)...
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararına göre, bazı il müftülüklerine yeni atamalar yapıldı....
26 Haziran 2019 tarihli Resmi Gazetenin 30813 sayılı mükker sayısında yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 24...
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav...
Üniversitemizin akademik birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Üniversitemiz web...
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörlüğünden:Üniversitemiz akademik birimlerine 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi,...
Fırat Üniversitesi Rektörlüğünden:Üniversitemiz aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 Sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama...
Yükseköğretim Kurulunca (YÖK), uluslararası öğrencilerin Türkiye’deki üniversiteler ve yükseköğretim sistemi hakkında kapsamlı bilgilere ulaşmasını sağlamak...
Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayınlanan 1157 Sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ile bazı yüksek öğretim kurumlarına bağlı...
Üniversitemizin aşağıda isimleri yazılı birimlerine, 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri, 12.06.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak...