Akademi Detay

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi 3 öğretim görevlisi alacak

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi 3 öğretim görevlisi alacak

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörlüğünden:Üniversitemizin aşağıda isimleri yazılı akademik birimlerine, 10.07.2018 tarihli Resmi Gazete’deyayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve 09.11.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre Öğretim Elemanı alınacaktır.

Başvuru yapacak adaylardan istenilen belgeler:1-Dilekçe (https://pdb.alanya.edu.tr/formlar/formlar-4)adresinden temin edilebilir. 2-Özgeçmiş,3-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, (onaylı)4-Lisans/Lisansüstü (onaylı) Diploma fotokopileri,5-Resmi Transkript Belgesi (onaylı) (Lisans Eğitimi ile ilgili) 6-Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir belgenin onaylı fotokopisi, 7-ALES Belgesi,8-Yabancı Dil Belgesi, (Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi kadrolarına başvuran adaylar hariç) 9-Son altı ay içinde çekilmiş 2 Adet fotoğraf, 10-Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Hizmet Takip Programından (HİTAP) alınan onaylı Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir.)12-Adli sicil kaydı olmadığına dair e-devlet üzerinden alınan belge.13-Erkek Adaylariçin askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge,

Sınav Takvimi:İlk Başvuru Tarihi: 17.05.2019Son Başvuru Tarihi: 31.05.2019Ön Değerlendirme Tarihi: 10.06.2019Sınav Giriş Tarihi: 12.06.2019Sonuç Açıklama Tarihi: 14.06.2019Sonuçların ilan edileceği internet adresi: https://www.alanya.edu.tr/Önemli Notlar:• Adayların 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinin tüm şartlarım taşıyor olmaları gerekmektedir.•

Adayların Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunmaması gerekmektedir.• Başvurularşahsen veya posta ile yapılabilir. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar Başvuru yapılacak İlgili Birimin Dekanlığına/Müdürlüğüne ulaşması gerekmektedir. (Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.)• Onaylı istenen belgelerin, Noterden veya Resmi Kurumlarca “Aslı Gibidir” yapılarak onaylanması gerekmektedir.• Her aday sadece bir (1) kadroya başvurabilir. Birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.• İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.• İdarenin uygun gördüğü takdirde İlanın her aşaması iptal edilebilir.• Atanmaya hak kazanan Aday/Adayların tüm belgeleri onaylı olmak zorundadır.• Nihai Değerlendirme sonucunda atanmaya hak kazanan adaylar 15 (on beş) gün içerisinde ilgili birime atamaya esas evrakları teslim etmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde yedekadayın atama işlemleri yapılacaktır.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

Bir Cevap Yazın