Akademi Detay

Marmara Üniversitesi 2 Sözleşmeli Personel Alacak

Marmara Üniversitesi 2 Sözleşmeli Personel Alacak

Üniversitemizde657 sayılı Devlet MemurlarıKanununun 4.maddesinin (B) fıkrasına göre Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılıBakanlar Kurulu Kararıile yürürlüğe konulan Sözleşmeli PersonelÇalıştırılmasınaİlişkinEsaslar’ın Ek 2 inci maddesinin (b) fıkrasına göre 2018 KPSS(B) grubu puan sırası esasalınmak suretiyleaşağıdabelirtilen pozisyonlardasözleşmeli personelalınacaktır

657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNUN DEGİŞİK 4/B MADDESİNEGÖRE SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMİLANI

Üniversitemizde657 sayılı Devlet MemurlarıKanununun 4.maddesinin (B) fıkrasına göre Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılıBakanlar Kurulu Kararıile yürürlüğe konulan Sözleşmeli PersonelÇalıştırılmasınaİlişkinEsaslar’ın Ek 2 inci maddesinin (b) fıkrasına göre 2018 KPSS(B) grubu puan sırası esasalınmak suretiyleaşağıdabelirtilen pozisyonlardasözleşmeli personelalınacaktır.

POZİSYONADETÖĞRENİMİARANILANNİTELİKLERAVUKAT 1 Lisans* Hukuk Fakültesinden mezun olmak. * Avukatlık ruhsatnamesi bulunmak.* 3 yıl Avukat olarak görevyapmış olmak.* Erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak.

POZİSYONADETÖĞRENİMİARANILANNİTELİKLERBÜRO PERSONELİ

1 Lisans* İletişim Fakültelerinin HalklaİlişkilerBölümünden mezunu olmak.* 2 yıllık mesleki deneyimiolduğunubelgelendirmek.* İngilizce dilinde yapılan Yabancı Dil Sınavlarından 80 ve üzeri puanalmış olmakve belgelendirmek.(YÖKDİL, YDS,KPDS)I-

BAŞVURU ŞARTLARI

A) GENEL SARTLAR1- Başvuracak adaylarda 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar aranır.2- 2018 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. Lisans Mezunları için 2018 KPSSP3 Puanı esas alınacaktır.3- Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmüne uygun olması4- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak5- Atanmaya hak kazanan adaylar hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesinin A fıkrasına eklenen 8. bende göre güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılacaktır. Söz konusu sonucun olumlu gelmesi halinde atamaları yapılacaktır.

II- MÜRACAAT İCİN İSTENİLEN BELGELER VE BAŞVURU YERİ

İlgililerin, ilanın Resmi Gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (mesai saati bitimine kadar) https://www.marmara.edu.tr ve https://pdb.marmara.edu.tr internet adreslerinden yada idareden temin edilecek fotoğraflı başvuru formu ile Marmara Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına (Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü Kadıköy-İSTANBUL Telefon: 0216 414 05 45 Fax: 0216 337 14 08) şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.1- Fotoğraflı başvuru formu2- Nüfus Cüzdanı fotokopisi3- 2018 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi4- Diplorna veya mezuniyet belgesi aslı veya fotokopisi veya noter tasdikti sureti5- Çalışma Belgesi ve sigorta döküm cetveli6- Başvurulacak pozisyonda aranan nitelikleri belgelemek

III-BAŞVURULARIN DEGERLENDİRİLMESİ VE YERLEŞTİRME SONUÇLARININDUYURULMASI

a) İlan edilen pozisyon sayısı kadar asil ve yedek kazanan adayların listesi, atanmaya hak kazanan adaylardan istenecek belgeler ve diğer hususlar https://www.marmara.edu.tr ve https://pdb.maımara.edu.tr internet adreslerinde yayımlanacaktır. Ayrıca kazanan adayların adreslerine tebligat yapılmayacaktır.b) İlan edilen boş pozisyon adedi kadar aday ataması yapılacaktır. Son adayların puanı eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınacaktır. c) Atanmaya hak kazanıp süresi içinde başvurmayanlar ile ataması yapılmayan veya iptal edilen adayların yerine yedek listedeki adayların puan sıralamasına göre atamaları yapılacaktır.ç) Güvenlik soruşturması olumsuz neticelenen ve/veya başvuru ve işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya eksik evrak verdiği sonradan tespit edilenler ile istenilen belgeleri ibraz edemeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu durumdaki adaylar hiçbir hak talep etmeyecek ve haklarında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

Bir Cevap Yazın