Akademi Detay

Bahçeşehir Üniversitesi 38 öğretim elemanı alacak

Bahçeşehir Üniversitesi 38 öğretim elemanı alacak

Bahçeşehir Üniversitesi Rektörlüğünden:2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atama Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre aşağıda belirtilen bölümlere karşılarında belirtilen unvanlarda Öğretim Üyeleri ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 31 ve 33. Maddeleri ve “Öğretim Üyesi DışındakiÖğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre Araştırma Görevlileri alınacaktır.

ÖĞRETİM ÜYESİ KADRO BAŞVURUSU GENEL ŞARTLAR

1. Adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri, YükseköğretimKurumlarında yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik, 657 Sayılı Devletmemurları Kanunu’nun 48. maddesindeki genel koşullar, Üniversitemiz Senatosu’nca kabul edilen ve Yükseköğretim GenelKurulu tarafından uygunbulunan yükseltme ve atamalarla ilgili minimum kriterleri sağlaması gerekmektedir.2. Yabancı Dil Yeterliliğia) Üniversitemiz Öğrenim Dili İngilizce olan bölümlerine başvuracak adayların eğitim, araştırma yapacak ve yaptıracak düzeyde İngilizce bilmelerigerekmektedir. Üniversitemizde ilk kez öğretim üyesi olarak başvuracak adayların KPDS, ÜDS, YDS veya YÖK tarafından kabul edilen eşdeğer İngilizcesınavlarından asgari 80 puan almış veya 23.03.2016 tarih 29662 sayılı Resmî Gazete’ de yayınlanan yönetmeliğin 8. Maddesini 7. Fıkrası a, b, c ve çkoşullarından birini sağlamış olmaları ve bunu belgelendirmeleri gerekmektedir.b) Türkçe Öğretim Yapan Bölümler ile Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri ve Cerrahi Tıp Bilimleri bölümlerine yapılacak başvurularda KPDS, ÜDS,YDS veya YÖK tarafından Kabul edilen eşdeğer İngilizce sınavlarından asgari 55 puan almış veya 23.03.2016 tarih 29662 sayılı Resmî Gazete’ deyayınlanan yönetmeliğin 8. Maddesini 7. Fıkrası a, b, c ve ç koşullarından birini sağlamış olmaları ve bunu belgelendirmeleri gerekmektedir.3. Yukarıda belirtilen koşullara ek olarak başvurulan kadroya ilişkin özel koşullar açıklama sütununda belirtilmiştir.4. Tıp Fakültesi için yukarıdaki şartları sağlayan her aday ilan edilen kadroyabaşvurabilir. Değerlendirme sürecinde açıklama başlığı altında yer alanözel şartları sağlayanlar öncelik kazanacaktır.

ÖĞRETİM ÜYESİ KADRO BAŞVURUSUNDA İSTENEN BELGELER

1. YÖK Formatında detaylı özgeçmiş2. Doçentlik belgesi,(Profesör ve Doçent Kadrosu Başvuruları için)3. Onaylı diploma fotokopileri ve gerekli belgeler (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik) asılları ile birlikte getirildiğinde diploma onaylarıyapılacaktır. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.4. Yayın Puan Tablosu (Detaylı bilgi ve forma https://bau.edu.tr/insankaynaklari adresinden ulaşılabilir.)5. Yabancı Dil Sınavı Sonuç Belgesi veya 23.03.2016 tarih 29662 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanan yönetmeliğin 8. Maddesini 7. Fıkrası a, b, c veç koşullarından birini sağlayan belge6. Öğretim Üyesi Başvuru Formu (https://bau.edu.tr/insankaynaklari) adresinden ulaşılabilir.7. Öğretim Üyesi Başvuru Dilekçesi (https://bau.edu.tr/insankaynaklari) adresinden ulaşılabilir.8. Adayların tez, bilimsel çalışmalarını, atıflarını, yayınlarını ve araştırma eserlerini kapsayan akademik dosyayı, Profesör, Doçent ve DoktorÖğretim Üyesi adayları bir (1) takım dosya ve CD olarak teslim edeceklerdir.

ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ ÖĞRETİM ELEMANI KADRO BAŞVURUSU GENEL ŞARTLAR1. 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak2. Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda ALES’ten en az 70 puan almış olmak

ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ ÖĞRETİM ELEMANI KADRO BAŞVURUSUNDA İSTENEN BELGELER1. Başvuru Dilekçesi (Başvuru dilekçelerinde başvurulan kadronunun Fakülte/Yüksekokul, Unvanı, Başvuru Tarihi ve Adayın iletişim adresleri(adres, telefon no, e-mail vs.) açıkça belirtilecektir.2. Başvuru Formu (https://bau.edu.tr/insankaynaklari) adresinden ulaşılabilir.3. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,4. Özgeçmiş,(YÖK EK-4 Formatında)5. Yabancı Dil Sınavı Sonuç Belgesi veya 23.03.2016 tarih 29662 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanan yönetmeliğin 8. Maddesini 7. Fıkrası a, b, c veç koşullarından birini sağlayan belge6. Lisans/Lisansüstü Diploma fotokopileri (onaylı belge)7. Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir belgenin fotokopisi (onaylı belge)8. Resmi Transkript (Lisans Eğitimi ile ilgili) (onaylı belge)9. ALES Belgesi10. 2 Adet Fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)Başvuru Yeri: Bahçeşehir Üniversitesi Strateji Geliştirme ve Planlama Daire Başkanlığı (Çırağan Caddesi No: 47),

SINAV TAKVİMİ•İlan Tarihi: 11.05.2019•Son Başvuru Tarihi: 27.05.2019•Ön Değerlendirme Tarihi: 29.05.2019•Giriş Sınavı Tarihi: 31.05.2019•Sonuç Açıklama Tarihi: 13.06.2019P

bahcesehiru1152019

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

Bir Cevap Yazın