Akademi Detay

Adıyaman Üniversitesi 2 öğretim elemanı alacak

Adıyaman Üniversitesi 2 öğretim elemanı alacak

Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimlerine, 10.07.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2547 Sayılı Kanununilgili maddeleri ve 09.11.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile GirişSınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır.
Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi Kadrolarına Müracaat Edecek Adaylardan istenilen belgeler1-Öğretim Elemanı Başvuru Formu (http://pdb.adiyaman.edu.tr/Dokumanlar adresinde mevcuttur.)2-Özgeçmiş.3-Nüfus Cüzdan Fotokopisi.4-Lisans/Lisansüstü diploma fotokopileri.5-Lisans/Lisansüstü Transkript Belgelerinin fotokopileri.6-Yabancı ülkelerin yükseköğretim kurumlarından mezun olanların diplomalarının Yükseköğretim Kurulunca denkliğini gösterir belgenin onaylı fotokopisi.7-Ales Sınav Sonuç Belgesi.8-Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi (Meslek Yüksekokulları Öğretim Görevlisi kadrolarına başvuran adaylar hariç)9-Lisansüstü eğitim gördüğüne dair öğrenci belgesi (Araştırma Görevlisi kadrolarına başvuran adaylar için)10-Son altı ay içinde çekilmiş 1 adet fotoğraf11-Adli sicil kaydı belgesi12-Erkek adaylar için askerlik durum belgesi13-Hizmet Belgesi (Kamu kurumunda çalışmakta olanlar ve ayrılmış olanlar getireceklerdir)
SINAV TAKVİMİİlk Başvuru Tarihi:10.05.2019Son Başvuru Tarihi:24.05.2019Ön Değerlendirme Tarihi:27.05.2019Sınav Tarihi:29.05.2019Sonuç Açıklama Tarihi:30.05.2019Başvuru Şekli:Şahsen veya Posta yolu ile.Sonuçların ilan edileceği internet Adresi:www.adiyaman.edu.tr
GENEL ŞARTLAR1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,2) ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir.Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.3) Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulukararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliğine yükseköğretim kurumlarının senatoları karar verir.4) Adaylarda, yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda atamayapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanıyabancı dille ilgili kadrolarayapılacak öğretim görevlisi atamaları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu yabancı dil dersini vermek üzere öğretimgörevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde; yükseköğretim kurumlarının uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde istihdam edilecek öğretim görevlisi atamalarında, en az birdilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 80 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır.
UNVAN ŞARTLARI
1) Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için ilana ilk başvuru tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir. Devlet yükseköğretim kurumlarının araştırma görevlisi kadrolarınabaşvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır.2) Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak şartı aranır.3) Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak ya da lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübe sahibi olmak şartı aranır.4) Rektörlüğe bağlı bölümler dahil olmak üzere lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlere başvuracak öğretim görevlisi adaylarında en az tezli yüksek lisans mezunu olmak.
MUAFİYET
1) Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafındanbelirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.2) Meslek yüksekokullarının, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacakbaşvurularda yabancı dil şartı aranmaz

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

Bir Cevap Yazın