Akademi Detay
Sakarya’da çalışan engelli bireylerin duygu yüklerinin iş performansları üzerindeki etkileri araştırıldı.
Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Rektörlüğü, ilanda belirtilen birimlere araştırma ve öğretim görevlisi alacak
Ar-Ge Harcamalarının Yurt İçi Gayrisafi Hasıladaki Payı Yükseldi
Ösym Başkanlığı, KPSS-2019/2: Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınmasına ilişkin bir duyuru yayınlandı. Ösym duyurusu şöyle: Kamu...
Diyanet İşleri Başkanlığı Taşra Teşkilatlarında çalıştırılmak üzere 60 PDR Öğretmen alacak
TÜBA Şeref Üyesi Prof. Dr. Ahmet Yaşar Ocak, 2019 Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri kapsamında sosyal bilimler alanında ödüle layık görüldü.
2547 Sayılı Kanuna eklenen değişik maddelerle, bir üniversitede çalışırken ayrılan bir öğretim üyesinin, belli şartlar dahilinde çalıştığı üniversiteye geri dönebilmelerine imkan verilmiştir. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 60.maddesine göre: Bir süre...
Devlet memurlarının siyasi partilere üye olmaları ve siyasi faaliyet yürütmeleri 657 sayılı kanuna göre kesin...
Yükseköğretim Kurularında belli bir süre görev yaptıktan sonra, bu görevinden herhangi bir nedenle ayrılan ve...
2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 13/a maddesinde rektör, üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü tüzel kişiliğini temsil...
Kullanan araştırmacıların da yakından bildiği üzere Endnote’nin bütün sürümleri İngilizce bir arayüze sahip ve yazımının...
Finlandiya Hükümeti, Türk Araştırmalara 3-9 ay arasında değişen 10 adet doktora düzeyinde araştırma bursu verecek
2213-A Yurt Dışı Doktora Burs Programı kapsamında Cumhurbaşkanlığı Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu tarafından...
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınının üniversite rektörlüklerine gönderdiği yazı ile; 2019-2020 eğitim öğretim yılında Pakistan ile Türkiye...
Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri Kültürel Mübadele Komisyonu, bilinen adıyla Fullbright Türkiye Eğitim Komisyonu, Türk ve Amerikalı...
Yükseköğretim kurumları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünü yetiştirmek üzere...
Sakarya’da çalışan engelli bireylerin duygu yüklerinin iş performansları üzerindeki etkileri araştırıldı.
Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Düzce İl Sağlık Müdürlüğü ve...
Meme Kanseri bilinçlendirme ve farkındalık ayı dolayısıyla meme kanseri hakkında önemli bilgiler paylaşan Düzce Üniversitesi...
Kışa hazırlık dönemi olarak adlandırılan sonbahar mevsimi, yorgunluk ve halsizlik gibi kronik rahatsızlıkların sıklıkla yaşandığı...
Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Osman Kayapınar, Dünya’da ve...
Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayınlanan Cumhurbaşkanlığı atama kararı ile 5 vakıf üniversitesine rektör atandı
Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile Polis Akademisi Başkanlığına atama yapıldı. Yayınlanan...
Ege Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan Birgivi İslami İlimler Fakültesinin kurucu dekanı Dokuz Eylül Üniversitesi...
Faklı üniversitelerden 3 İlahiyat ve İslami İlimler Fakültesinin dekanlıklarında nöbet değişimi yaşandı. Buna göre İstanbul...
Resmi Gazetenin 22 Eylül 2019 tarihli sayısında yayınlanan 2019/331-332 sayılı Cumhurbaşkanlığı Atama Kararıyla iki genel...
Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültei'nin Uluslararası nitelikteki akademik hakemli dergisi Bilimname'nin 38'inci sayısı yayınlandı
Usul Araştırmaları Dergisi ile ilgili olarak şu ifadelere yer veriliyor: ‘ USUL, ummana doğru akmakta...
İbn Haldun Çalışmaları Dergisi’nin 4. Cilt, 2. Sayısı (Temmuz 2019) yayımlandı. Dergide İbn Haldun Üniversitesi...
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan Diyanet İlmi Dergi’nin ‘Matüridi’ özel sayısı yayınlandı. Oldukça köklü bir...
Bursa Uludağ Üniversitesi bünyesinde Nisan 2019’da kurulmuş olan Garbiyat Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (BUGAMER),...
Ayhan Bıçak tarafından hazırlanan Çalışma Dergah Yayınları tarafından Dergah Yayınları tarafından Aralık 2019’de neşredildi. Kitabın tanıtım bülteninde, eserle ilgili şu ifadelere yer veriliyor: Kutadgu Bilig Üzerine Felsefi Araştırmalar başlıklı bu...
Taşköprülüzade'in ünlü eseri Şakâ’ik-ı Nu‘mâniyye fi Ulemâi'd-Devleti'l-Osmaniyye adlı eseri Prof. Dr. Muhammed Hekimoğlu...
Dr. Abdullah Acar tarafından kaleme alınan 'Endülüs'te Hanefilik' kitabı Hacıveyiszade İlim ve Kültür Vakfı tarafından...
Siirt Üniversitesinde 21-23 Eylül 2018 tarihleri arasında düzenlenen İslam Düşüncesinde Ateizm Eleştirisi bildiri kitabı yayınlandı
Ziya Gündüz Giriş Kitap okumak önemlidir. Zira bilgisizliği gidermenin ve gelişmenin en büyük yolu okumaktır....
II.Muhammed İhsan Oğuz İlahiyat Araştırma Ödülleri Başvuruları Başladı.
TÜBA Şeref Üyesi Prof. Dr. Ahmet Yaşar Ocak, 2019 Kültür ve Sanat Büyük ...
Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Araştırma Görevlisi Dr. Fatma Betül Altıntaş'ın tezi, doktora kategorisinde Hadis ve...
Uluslararası Kral Faysal 'İslama Hizmet Ödülü 2021' başvuruları başladı.
Felsefeye Hizmet Ödülü, ülkemizde felsefe alanına yaptığı değerli ve kalıcı çalışmalarla önemli katkılarda bulunmuş hayattaki...
İlki 1996 yılında St. Petersburg’da düzenlenen Uluslararası Konuşma ve Bilgisayar Konferansı (International Conference on Speech and Computer, SPECOM) ve 4 yıldır bu konferansın bünyesinde düzenlenmekte olan Uluslararası Etkileşimsel Katılımcı Robotik...
İTÜ’de geliştirilen “yüz tanıma sistemi”, tüm işletim sistemi ve donanımlarda çalışabiliyor. Sistemin önümüzdeki dönemde başta...
YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, geleceğin meslekleriyle ilgili önemli çalışmalar yaptıklarını, üniversitelerde...
Tübitak, 1003 – Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı İslam Medeniyeti ve Bilim Tarihi Çağrısı...
Lisanüstü Eğitim Öğreitim Yönetmeliğinde değişiklik yapan Yönetmelik Değişikliği, Resmi Gazatenin 22 Kasım 2019 tarihli sayısında yayınlandı.
Doçentlik başvurularında 'yayınevi' şartında değişiklik yapıldı
YÖK'ten yeni bir hizmet daha. Bundan böyle doçentlik belgeleri e-devlet üzerinden verilecek ve fiziki doçentlik...
Üniversitelerde norm kadro uygulamasını öngören yönetmelikte yapılan değişiklikle, öğretim üyesi temininde güçlük çektiğine YÖK tarafından...
Yüksek Öğretim Kurulu, 50l/d ile atanan Araştırma Görevlilerinin lisansüstü eğitim yapmalarına ilişkin kolaylık sağladı....
3 Kasım 2019 tarihinde yapılan 2019 YÖKDİL Sınav sonuçları açıklandı
2019 Adalet Bakanlığı İcra Müdür ve Müdür Yardımcılığı Sınavı için başvurular başladı. Konuya ilişkin Ösym...
ösym, 2019 Ales/3 Sınavı Giriş Belgelerini yayınladı
Ösym, 9 Kasım 2019 tarihinde yapılacak olan 2019 Kaymakamlık Sınavı Giriş Belgelerini yayınlandı. Konuya ilişkin...
Ösym, 03 Kasım 2019 tarihinde yapılacak olan YÖKDİL Sınavına ait Sınav Giriş Belgelerini yayınladı
Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi Prof.Dr. Hasan Şahin vefat etti.
Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu, 'Bazı programlar yetenekle ilgili ve yetenek sınavıyla öğrenci almalı" şeklinde görüş bildirdi.
Taşköprülüzade'in ünlü eseri Şakâ’ik-ı Nu‘mâniyye fi Ulemâi'd-Devleti'l-Osmaniyye adlı eseri Prof. Dr. Muhammed Hekimoğlu tarafından Zeyilleriyle birlikte çevirisi yapılarak, Yazma Eserler Kurumu tarafından yayınlandı.
Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, geçirdiği beyin kanaması sonucu şehir hastanesine kaldırılan İletişim Fakültesi öğrencisini, sınıf arkadaşlarının sosyal medya üzerinden yaptığı yardım isteği...
Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Düzce İl Sağlık Müdürlüğü ve Türk Toraks Derneği’nin Dünya KOAH Günü kapsamında düzenlediği etkinlikle...
Öğretmenlerin ders ve ek ders saatlerinde değişiklik öngören Cumhurbaşkanlığı kararı Resmi Gazetede yayınlandı